top of page

2de graad

Elektriciteit

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

Elektriciteit is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM vaardigheden.

Elektriciteit is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in techniek en in het bijzonder in elektrische installaties, technische handelingen aan fietsen, brom- en motorfietsen en auto’s, koelinstallaties of sanitaire en verwarmingsinstallaties. Leerlingen gaan vooral aan de slag met technische realisaties. Ze maken kennis met o.a. verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

2degraad Elektriciteit

3de graad

Elektrische
installaties

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

De studierichting Elektrische installaties is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij residentiële, tertiaire en industriële installaties. Leerlingen voeren daarom handelingen uit zoals monteren en aansluiten van elektrische en industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen). Deze richting bieden we zowel regulier als in het duaal traject aan.

 

Een leerling uit de studierichting Elektrische installaties:

  • is geïnteresseerd in residentiële, tertiaire en industriële elektriciteit;

  • is bereid om de evolutie van nieuwe technieken in woningen bij te houden;

  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;

  • is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;

  • is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.

3degraad Elektrische installaties

3de graad

Sanitair en
verwarmings-
installaties

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

De studierichting Sanitair en verwarmingsinstallaties is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Je krijgt een boeiend takenpakket dat je voorbereidt op een veelbelovende carrière. Dankzij deze opleiding ontwikkel je de benodigde vaardigheden en kennis, en doe je waardevolle praktijkervaring op. Deze richting bieden we enkel in het duaal traject aan.

 

Een leerling uit de studierichting Sanitair en verwarmingsinstallaties:

  • plaatst, regelt, onderhoudt en herstelt installaties voor centrale verwarming, zowel nieuwe als oude systemen.

  • plaatst en selecteert water, riolering, gas- en distributieleidingen

  • leert het in dienst stellen van sanitaire, ventilatie- en centrale verwarmingsinstallaties

  • leert hoe je elementen monteert volgens strikte veiligheidsvoorschriften.

3degraad Sanitair en verwarmingsinstallaties

Specialisatiejaar

Industriële
elektriciteit

Deze specialisatie biedt de mogelijkheid om niet alleen het diploma secundair onderwijs te behalen, maar ook verder te specialiseren in industriële elektriciteit en elektronica. De opleiding richt zich op industriële automatiseringssystemen en specialisaties in onderhoud en herstelling van liften, deuren, roltrappen, energiedistributie en aandrijf- en hoogspanningstechniek. De opleiding is praktijkgericht en legt de nadruk op kwaliteitsvol werk met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

7de jaar duaal leren

Elektrotechnicus

Deze duale opleiding in elektrotechniek biedt zowel de beroepskwalificatie van elektrotechnisch installateur op niveau 3 als activiteiten uit de beroepskwalificatie van technicus industriële elektriciteit op niveau 4. De opleiding omvat onder andere het monteren en plaatsen van leidingen, dozen en elektrische componenten, het aansluiten van industriële componenten en het in werking stellen van installaties conform het AREI.

7de jaar-Elektriciteit
bottom of page