top of page

2de graad

Hout

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

Hout is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming in combinatie met een arbeidsmarktgerichte opleiding in de hout- en bouwsector. Daarnaast besteden ze aandacht aan STEM-vaardigheden.

Hout is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in het bijzonder in het realiseren van ontwerpen en constructies in hout- en plaatmaterialen. In deze studierichting gaan leerlingen vooral aan de slag. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

2degraad-Hout

3de graad

Binnenschrijn-werk en interieur

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het realiseren van (eigen) ontwerpen met betrekking tot binnenschrijnwerk en interieur. Leerlingen bewerken daarom massief hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines en leren binnenschrijnwerk en interieurelementen plaatsen en afwerken. Deze richting bieden we zowel regulier als in het duaal traject aan.


Een leerling uit de studierichting Binnenschrijnwerk en interieur:

  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;

  • is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen met behulp van ICT en heeft hiervoor de nodige vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;

  • is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;

  • is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het verwerven van verspaningstechnieken;

  • is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het bewerken van massief hout en plaatmateriaal voor binnenschrijnwerk en interieurelementen.

3degraad Binnenschrijnwerk

3de graad

Binnen- en buitenschrijn-werk

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het realiseren van (eigen) ontwerpen met betrekking tot binnen- en buitenschrijnwerk. Leerlingen bewerken daarom massief hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines en leren binnen- e,n buitenschrijnwerk plaatsen en afwerken. Deze richting bieden we enkel aan in het duaal traject.


Een leerling uit de studierichting Binnen- en buitenschrijnwerk:

  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;

  • is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen met behulp van ICT en heeft hiervoor de nodige vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;

  • is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;

  • is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het verwerven van verspaningstechnieken;

  • is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het bewerken van massief hout en plaatmateriaal voor binnen- en buitenschrijnwerk.

3degraad Binnen-en buitenschrijnwerk

Specialisatiejaar

Stijl- en designmeubelen

Dit specialisatiejaar richt zich op het verdiepen van eerder verworven kennis in meubelmaken. Je leert klassieke meubels produceren en bestudeert houtbewerking, verspaningstechnieken en design. Ook oefen je in het maken van prototypes voor seriematige productie.

7de jaar duaal leren

Interieurbouwer

De duale opleiding 'binnenschrijnwerk en interieur' leert je onder andere het bewerken en monteren van onderdelen, integreren van toestellen en het afwerken van interieurelementen. Het is gebaseerd op de beroepskwalificaties van een binnenschrijnwerker en interieurbouwer op niveau 3 en omvat minstens 20 uur per week op de werkvloer. Er is één standaardtraject dat gedetailleerd beschrijft wat er moet worden geleerd.

7de jaar Hout
bottom of page