top of page

2de graad

Zorg en welzijn

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met / zorgen voor  kinderen en volwassenen. 

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn: 

 • is begaan met de gezondheid van zichzelf en die van anderen; 

 • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen; 

 • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens; 

 • wil graag anderen helpen; 

 • wil effectief zorg dragen voor de woon‐ en leefomgeving, wasgoed / kledij / linnen en het  maaltijdgebeuren; 

 • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen,  verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen; 

 • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van  vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen. 

2degraad zorg en welzijn
3degraad basiszorg en ondersteuning

3de graad

Basiszorg en ondersteuning

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en  huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3. Deze richting bieden we enkel in het regulier traject aan.

Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning: 

 • wil graag de distributie doen van allerhande materialen; 

 • is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen; 

 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken; 

 • wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en  speelomgeving,  

 • is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen; 

 • wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel; 

 • wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren; 

 • is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren; 

 • is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop  af te stemmen; 

 • wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen; 

 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan; 

 • is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties; 

 • is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het  ondersteunen en verzorgen van cliënten. 

Specialisatiejaar

Thuis- en
bejaardenzorg

Deze opleiding richt zich op het werken met gezinnen en bejaarden in de thuiszorg, ouderenzorg of ziekenhuissector. Er wordt praktijkervaring opgedaan en vakkennis verworven. Je leert werken in complexere zorgsituaties, methodisch en kwaliteitsvol werken en functioneren als lid van een verpleegkundige equipe. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de doelgroep.

7de jaar duaal leren

Verzorgende/
zorgkundige

De richting Verzorgende/zorgkundige duaal is bedoeld voor afgestudeerden van de derde graad Basiszorg en ondersteuning. Deze richting richt zich in het bijzonder tot leerlingen die belangstelling hebben voor een job in de zorgsector en die een warm hart en oog hebben voor de noden van de oudere zorgvrager.

7de jaar Zorg
bottom of page