top of page

Betrokkenheid

Betrokkenheid.png

Wij zijn een warme school waar leerlingen individueel begeleid en opgevolgd worden. Onze leerlingenbegeleiding zet fulltime in op individuele leerlingengesprekken, begeleiding van socio-emotionele problemen en leren leren/plannen. In nauwe samenwerking met het CLB gaan we aan de slag met klastrajecten, studie- en onderwijsloopbaanbegeleiding. Indien nodig starten we (individuele) leertrajecten op en via competentiegericht leren en evalueren verhogen we de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs.

 

Via een actieve leerlingenraad participeren leerlingen aan het dagelijkse beleid van de school. Als ouder/voogd word je via contactmomenten op maat betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van je kind.

 

Het volledige schoolteam stelt de leerling centraal. Met uitdagende didactische werkvormen werken we aan het welbevinden en de leermotivatie van de leerlingen. We zetten maximaal in op

co-teaching en projectmatig werken. Zo integreren we theorie en praktijk in verschillende workshops / projecten en wakkeren we ondernemingszin aan.

Overtuigd? Schrijf je nu in!
bottom of page