top of page

2de graad

Maatschappij 
en welzijn

Dubbele finaliteit (TSO)

 • De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

 • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

 

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

 • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;

 • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;

 • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;

 • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;

 • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;

 • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;

 • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;

 • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

2degraad Maatschapij en welzijn

3de graad

Gezondheidszorg

Dubbele finaliteit (TSO)

De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

 • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.

 • Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het - onder toezicht van een verpleegkundige - ondersteunen bij activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.
   

Een leerling uit de studierichting Gezondheidszorg:

 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;

 • is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;

 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;

 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;

 • is geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;

 • is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten;

 • is gericht op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten;

 • is bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden;

 • is geïnteresseerd in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten;

 • is bereid - onder toezicht van een verpleegkundige - basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;

 • is bereid preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening;

 • wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;

 • is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten

3degraad Gezondheidzorg
Verder studeren? 
Geesteswetenschap
Natuurwetenschap
Sociale wetenschap

Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)

Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Onderwijs

bottom of page