top of page

2de graad

Wellness en lifestyle

Dubbele finaliteit (TSO)

De studierichting wellness en lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging.

 

Een leerling uit de studierichting wellness en lifestyle:

 • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;

 • is geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens;

 • is begeesterd door trends in haar- en lichaamsverzorging;

 • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken: het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging en bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen.

 • is bereid zijn/haar communicatieve vaardigheden in moderne talen en het gebruik van vakterminologie in Engels en Frans functioneel aan te scherpen.

2degraad Wellness en lifestyle

3de graad

Wellness en schoonheid

Dubbele finaliteit (TSO)

De studierichting Wellness en schoonheid is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een  mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. 

 • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie,  toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in  competenties die belangrijk zijn bij schoonheids‐ en lichaamsverzorging. 

 • Leerlingen  voeren  daarbij  verschillende  taken  uit  zoals  het  (vanuit  een  theoretische  achtergrond)  onderbouwd  advies  geven  aan  klanten  of  collega’s  voor,  tijdens  of  na  het  (zelf)  uitvoeren  van  schoonheids‐  en  lichaamsverzorgingstechnieken  op  het  gelaat,  de  handen,  de  gezonde  voeten  en  andere lichaamsdelen. 
   

Een leerling uit de studierichting Wellness en schoonheid: 

 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende  strategieën; 

 • is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende  levensloopfasen van de mens; 

 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan  de professionele gedragscode; 

 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen; 

 • is geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens; 

 • is gefascineerd door specifieke trends in schoonheids‐ en lichaamsverzorging; 

 • wil onderbouwd advies geven aan klanten of collega’s bij het uitvoeren van schoonheids‐ en  lichaamsverzorgingstechnieken met specifieke apparatuur en producten zoals het reinigen van huid  en nagels, het aanbrengen van tijdelijke en semi‐permanente make‐up, het uitvoeren van een  uitgebreide hand, gelaats, voet‐ en lichaamsverzorging en massage en het uitvoeren van een  (definitieve) ontharing op klanten; 

 • is bereid communicatieve vaardigheden en het hanteren van vakterminologie in het Engels en Frans  functioneel aan te scherpen. 

3degraad Wellness en schoonheid
Verder studeren? 
Geesteswetenschap
Natuurwetenschap
Sociale wetenschap

Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Wellbeing- en vitaliteitsmanagement), Onderwijs

bottom of page